Circulatieplan

Verkeersopstopping door rood licht

Beschrijf je opmerking

In mijn straat is er een grote verkeersopstopping omdat alle auto's hierlangs uit het centrum worden geleid. Dit zorgt voor veel lawaai, hinder en fijn stof in mijn straat.

Hoe verplaats je je wanneer je dit probleem ervaart?

Anders

Over welke thema's gaat jouw opmerking?

Druk autoverkeer, Andere

Mijn opmerking gaat over volgende zone (je kan één, meerdere of alles zones aanduiden):

Gele zone