Skip to main content
home-page

Dien zelf een straat naam in

Stel jouw idee voor

Al 5 voorstellen

Ontdek de voorstellen

Al 5 keer gestemd

Breng je stem uit

TEST Bornem

10-06-2022

In december 2021 startten we dit informatieplatform rond het project ‘van kerk tot kasteel’. We lieten toen weten dat we in januari 2022 zouden starten met de werken in de dreef. Doordat de zoektocht naar een aannemer wat vertraging opliep, moeten we de start van de dreefwerken nog even uitstellen. Van zodra we een aannemer gevonden hebben, bekijken we samen met hem de planning, kunnen we starten en veranderen we de huidige ondergrond naar een duurzamere verharding. Zo kunnen voetgangers en fietsers het kasteeldomein vlot en aangenaam bereiken. Later staat ook de bouw van een uitkijktoren op de planning. Het wordt een fraaie toren in metaal met houten bekleding van waarop je zicht hebt op de prachtige omgeving van het kasteel en de Oude Schelde. Er wordt een pad en helling aangelegd, zodat je vanuit de Kasteeldreef de toren kan bereiken. Het pad wordt ingekapseld tussen de bestaande bomen waardoor er geen gekapt moeten worden. De uitkijktoren zelf zal bestaan uit een groot platform op drie meter hoogte dat voor iedereen toegankelijk is. Van daaruit kan je langs een grote wenteltrap naar een tweede platform op zeven meter en een bovenplatform op vijftien meter hoogte.  Jouw tekst! Op het kasteeldomein zijn de werken ondertussen al even bezig. Daar werkt het Regionaal Landschap Schelde Durme aan het nieuwe belevingscentrum. Dat komt boven de huidige koetsen- en paardenstallingen die grondig onder handen genomen worden. De ruwbouwwerken zijn er volop aan de gang: er worden muren afgebroken, ruimtes gecreëerd en er wordt al opnieuw opgebouwd. Er wordt stevig geïsoleerd, er worden trappen geplaatst en er komen ook nieuwe ramen in het belevingscentrum. Ook in het kasteel gebeurt er van alles: er zijn twee ruimtes volledig opnieuw ingericht. Die kan je binnenkort bekijken tijdens je bezoek, want de werken in het kasteel zijn al bijna afgerond.

Bedankt voor alle voorstellen

04-11-2020

Jullie dienden maar liefst 40 unieke voorstellen in voor een nieuwe straatnaam, bedankt! De voorstellen kwamen van overal: via dit online platform en onze postkaarten, maar jullie vonden ook de weg naar onze sociale media kanalen. Wat nu? Het college van burgemeester en schepenen zal uit alle ingediende voorstellen een shortlist selecteren van 3 tot 5 mogelijke straatnamen. Deze selectie wordt opnieuw gepubliceerd op dit platform voor een stemronde. Je zal ook een stemformulier terugvinden in het volgende infomagazine.

Meer nieuws & activiteiten

Hoe betrek je burgers bij het kiezen van straatnamen?

Hoe kan je je als gemeentebestuur (mee) engageren? Hoe geef je je inwoners een stem via online participatie? Hoe verander je samen het straatbeeld? Wij nemen je mee op pad!

Lees de blog

Meer vrouw op straat

Samen kiezen we een vrouwelijke straatnaam!