Dien zelf een straat naam in
Stel jouw idee voor
Al 5 voorstellen
Ontdek de voorstellen
Al 4 keer gestemd
Breng je stem uit
Hoe betrek je burgers bij het kiezen van straatnamen?

Hoe kan je je als gemeentebestuur (mee) engageren? Hoe geef je je inwoners een stem via online participatie? Hoe verander je samen het straatbeeld? Wij nemen je mee op pad!

Meer vrouw op straat

Samen kiezen we een vrouwelijke straatnaam!