Hoe kiezen we een nieuwe straatnaam?

Fase 1: indienen van voorstellen

In het voorjaar kan je voorstellen voor een nieuwe straatnaam indienen. In de spelregels vind je alle info waaraan je voorstel moet voldoen. 

Fase 2: selectie van 5 namen door het college

Alle gepubliceerde ideeën op dit platform worden voorgelegd aan het college. Zij maken een shortlist op basis van enkele criteria (de link met de gemeente, de motivatie, helderheid van de straatnaam). 

Fase 3: online stemming

In de derde fase is het opnieuw aan jullie: de shortlist wordt voorgelegd aan de inwoners van onze gemeente. Via dit platform kunnen stemmen worden uitgebracht. Iedere inwoner kan 1 stem geven. Deze stemming is bindend: de populairste straatnaam zal gerealiseerd worden!

Fase 4: inhuldiging nieuwe straatnaam

In het najaar zal de nieuwe straatnaam officieel ingehuldigd worden.